روستای درغک از توابع شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویر احمد است و در غرب این شهرستان و همچنین استان کهگیلویه وبویر احمد قرار دارد به گونه ای که از این روستا تا روستای رود زیر که از توابع شهر صیدون در استان خوزستان می باشد فاصله ی چندانی وجود ندارد.

 روستای درغک ذر منطقه ای کوهستانی واقع شده است و به بیانی بهتر در زیر چتر یکی از کوههای نسبتا بلند سلسله جبال زاگرس به اسم پر مسمای کوه سیاه به حیات خود ادامه می دهد. سیاه از این جهت که بر خلاف بسیاری از کوههای دیگر که بدنه آنها سراسر سنگ است بدنه کوه سیاه از درخت و علف پوشیده شده است که اکثر درختان این جنگل سبز و دلنواز را درخت مقاوم،صبور وتنومند بلوط تشکیل می دهد.

آب مردم این روستا از چشمه ای به نام چشمه تنگ کوشک تامین میشد که در دهانه تنگ کوشک کوه سیاه قرار داشت و آب گوارای آن، حاصل آب شدن برفها بود. ولی حدود بیست سال پیش برای توسعه چشمه دولت مصمم شد،که نتیجه آن چیزی جز فرو رفتن چشمه به عمق خاک و نابودی آن نبود.

نزدیک به نود درصد جمعیت روستا ازطایفه عالی مهمد ایل بهمیی هستند و ده درصد دیگر را جمعیتی مشتمل از سادات عباسی و برادران ویسی تشکیل می دهند که به طور شگفت انگیزی کل جمعیت روستا با هم دیگر فامیل و ارتباط خانوادگی دارند.

نکته جالب در مورد این روستا علاقه بیش از حد اکثریت دانش آموزان روستا به تحصیلات، بالاخص تحصیلات عالیه است و همین علاقه موجب شده است که در حال حاضر در همه مقاطع تحصیلی از کارشناسی تا دکتری فارغ التحصیل داشته باشد.

شغل اصلی مردم روستا دامداری و کشاورزی بود که در حال حاضر این اصل یک فرع شده است و تعداد زیادی معلمی را و همچنین دیگر کارهای  دولتی و عده کثیری شغل آزاد را برگزیدند که با این وجود همین اشخاص نیز در فصل شخم زمینهای خود را شخم میزنند و در فصل درو آن را درو میکنند و با وجود درآمد کمی که کشاورزی برای آنها دارد به برکت آن واقفند.

روستای درغک آب و هوایی سرد دارد، باران نسبتا کافی می بارد، سالی تقریبا سه چهار باری در خود روستا برف می بارد، سردی هوا تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد، تابستان خنک است، یک پنکه سقفی کافی است،مردمی با صفا دارد................