خاک من درغک

این وبلاگ برای شناسندن هر چه بیشتر روستای درغک و همچنین نوشتن درددل ها، دلتنگی ها،نظرات و ایدهای اینجانب طراحی و ایجاد شده است، امیدوارم مثمر ثمر واقع شود.

شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
عروسی
1 پست
چوب_بازی
1 پست
بوروزی
1 پست
جوانان
1 پست
مشکلات
2 پست
ریش_سفید
1 پست
ایران
1 پست
صفات
1 پست
خصلت
1 پست
فضضل
1 پست
شیطان
1 پست
خاطرات
1 پست
تصمیم
1 پست
ارده
1 پست
زندان
1 پست
اسلحه
1 پست
پلیس
1 پست
بن_بست
1 پست
زمستان
1 پست
گریبان
1 پست
لذت
1 پست
اخم
1 پست
ارزان
1 پست
ناگهان
1 پست
بختیاری
1 پست
باتلاق
1 پست
مشکل
1 پست
شباب
1 پست
بنده_دم
1 پست
نوین
1 پست
مدرنیست
1 پست
بهشت
1 پست
یارانه
1 پست
کشیش
1 پست
فرنگ
1 پست
دین
1 پست
تعارض
1 پست
خیام
1 پست
رباعیات
1 پست
لاله_زار
1 پست
بلوط
1 پست
کوه_سیاه
1 پست
صیدون
1 پست
تنگ_کوشک
1 پست